logo inverconsulting         Català    Castellano zona clients
Site map      Contactar
Home Banca Privada Productes financers Gràfics de Borsa Anàlisi dels Mercats Qui som  
Banca Privada Activa Avantatges
Cerca personalizada

HomeBanca Privada

Avantatges de l'assessorament independent en Banca Privada

La nostra filosofia d'assessorament, que ens diferencia dels nostres competidors, es basa en els següents pilars:

 • Independència

  Avui dia podem trobar al mercat una immensa varietat de productes d'estalvi i inversió i d’assegurances. En podem trobar de bons, de dolents, i molts, de mediocres. I pel que fa a comissions, en podem trobar de barats, de “normals” i de cars.

  Ser independents ens permet tenir a l'abast els productes d'un gran nombre d'entitats, i no els d'una sola, buscar els millors pel que fa a rendiment potencial i comissions, i recomanar-los als nostres clients.

  Tingui en compte que al nostre país la immensa majoria d'assessors financers d'entitats financeres i companyies d'assegurances NO són independents i només li proposen els productes de l'entitat per a la qual treballen. Més que veritables assessors, són agents comercials que treballen al servei d'una sola entitat i que li proposen els productes sobre els quals tenen comissió (els de la seva entitat) i mai no li proposaran els d'una entitat ! de la competència encara que siguin millors, ja que no hi tenen comissió. Això va clarament en perjudici del client ja que sovint li venen productes mediocres o que no s'adapten a les seves necessitats.

  InverConsulting, en canvi, li proporciona un veritable assessorament independent.

 • Professionalitat

  Els assessors d'InverConsulting són professionals altament qualificats. Tots els nostres assessors senior tenen titulació per alguna escola de negocis de prestigi o titulació universitària superior i experiència rellevant en el sector bancari (banca d'inversió, banca privada...) i d'assegurances.

  Per tant, els assessors d'InverConsulting NO són comercials que venen productes d'una entitat financera concreta, sinó professionals qualificats que busquen l'interès del client.

 • Seguretat

  Amb InverConsulting, els seus diners estaran segurs.

  Per a la seva completa seguretat, és fonamental que quan dipositi els seus diners en alguna entitat tingui l'absoluta certesa que aquesta entitat estigui degudament autoritzada a operar a Espanya per les Autoritats financeres del país, que són la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), que depèn del Ministeri d'Economia, el Banc d'Espanya i la Direcció General d'Assegurances (DGS).

  Pel que fa a la contractació de productes financers a través d'InverConsulting tingui en compte els següents aspectes:

  • La contractació de fons d'inversió, plans de pensions, accions i valors de renda fixa que recomanem es realitza a través de Bankinter, entitat de la qual InverConsulting és Agent Financer autoritzat amb codi d'oficina 5511. Bankinter és una entitat financera autoritzada pel Banc d'Espanya i està inscrita en els seus Registres Oficials amb el codi 0128. A més, Bankinter cotitza a la Borsa espanyola (Mercat Continu) i forma part de l'índex selectiu Ibex 35.
  • La contractació d'assegurances (incloses les de vida) que recomanem, es realitza a través d'alguna de les nostres corredories d'assegurances col·laboradores, totes elles degudament autoritzades a exercir com a tals per la DGS.

  En conseqüència, tots els productes que recomanem són productes autoritzats per a ser comercialitzats a Espanya, i pertanyen a entitats de primera línia nacional i internacional. Vegi la llista d'entitats gestores de Fons d'Inversió, d’entitats gestores de Plans de Pensions i de companyies d’assegurances els productes de les quals recomanem.

  En definitiva, si es fa client nostre els seus diners estaran tan segurs, o més, que si els té dipositats en qualsevol banc de renom.

 • Costos competitius

  L'assessorament d'InverConsulting surt a compte, ja que seleccionem aquells productes d'inversió amb despeses molt competitives en relació a la rendibilitat potencial que poden oferir.


 
 
Banca Privada     Productes    Gràfics    Anàlisi    Qui som    Site map    Contactar
pressupost assegurances
solicitar entrevista
club inverconsulting
subscripcio informes