logo inverconsulting         Català    Castellano zona clients
Site map      Contactar
Home Banca Privada Productes financers Gràfics de Borsa Anàlisi dels Mercats Qui som  
Banca Privada Activa Avantatges
Cerca personalitzada

HomeBanca Privada

Banca Privada Activa

Assessorament + Contractació.    --->    Fer-me Client    <---

bullet  Característiques

 1. Què és l'assessorament actiu independent?

  Consisteix en seleccionar els millors productes d'estalvi o inversió del mercat, d'entre els milers de productes existents, i recomanar-los als nostres clients, que llavors els poden contractar a través del nostre intermediari financer associat, Bankinter.

  A diferència de l'assessorament tradicional, l'assessorament actiu consisteix en realitzar un seguiment continu de l'evolució de la cartera de productes d'inversió. Tan bon punt com les condicions del mercat ho aconsellen, els nostres experts recomanen als nostres clients els moviments (compra, venda o traspàs) que cal efectuar per tal de continuar preservant el capital i assolir bones rendibilitats. Per tant, no es tracta de crear una cartera i deixar-la "dormint" al llarg del temps, sinó que es tracta d'invertir en els millors productes en tot moment i de protegir-se contra els canvis de cicle dels mercats.

  En resum: l'assessorament actiu i independent és, sens dubte, la millor via per tal d'obtenir rendibilitats sensiblement més elevades que les que pugui oferir l'assessorament clàssic (no independent i no actiu) praticat per la gran majoria d'entitats financeres i companyies d'assegurances.

 2. Avantatges de l'assessorament ACTIU

  L'assessorament actiu és un servei que té un elevat valor afegit, per al qual és necessari un elevat grau de qualificació i d'experiència per part dels professionals que el practiquen, un estudi molt acurat dels mercats i una gran dedicació.

 3. Gamma de productes per a invertir

  • Fons d'inversió de més de 80 entitats gestores de fons d'inversió

  • Plans de pensions pertanyents a 15 entitats gestores de plans de pensions

  • Accions de les principals borses mundials: mercat continu espanyol, borses europees, borsa nord-americana, etc.

  • Renda fixa: valors de renda fixa emesos pel govern espanyol, comunitats autònomes i entitats privades

  • Altres productes: els productes anteriors són els "clàssics" d'inversió. En cas que vostè ens ho indiqui, l'assessorament també podrà ser sobre productes derivats (futurs, opcions i warrants), productes estructurats i productes d'inversió alternativa

 4. Contractació dels productes recomanats

  La contractació de fons d'inversió, accions, renda fixa i plans de pensions s'efectua directament a través de Bankinter, entitat financera de reconegut prestigi.

  Cada cop que calgui fer alguna operació, InverConsulting li farà arribar les seves recomanacions de compra, venda o traspàs a través del canal que vostè hagi escollit (e-mail, correu ordinari, telèfon o fax) i llavors, si vostè ho considera convenient, farà la contractació seguint un d'aquests 2 mètodes:

  • Paral·lelament a les recomanacions, rebrà les ordres de compra, venda o traspàs ja preparades; vostè només haurà de signar aquestes ordres i fer-les arribar per fax, correu ordinari o escanejades per correu electrònic a Bankinter;

  • Vostè mateix podrà cursar les ordres a través d'internet connectant-se a Bankinter a través de la "Zona Clients" d'aquesta pàgina web.

  La contractació de productes derivats, de productes estructurats i de productes d'inversió alternativa s'efectuarà cas per cas amb algun intermediari financer degudament autoritzat que li recomanarem en el moment de proposar-li la cartera d'inversió.

 5. Traspassos

  Si disposa de fons d'inversió, plans de pensions, accions o valors de renda fixa dipositats en alguna altra entitat financera o agència de valors, els podrà traspassar cap al seu nou compte de Bankinter; només ens haurà de comunicar de quins productes es tracta i en quina entitat estan dipositats i Banc Inversis farà gratuitament totes les gestions per al traspàs.

  InverConsulting analitzarà la cartera traspassada i li proposarà modificar-la per tal d'augmentar les possibilitats d'obtenir una major rendibilitat.

 6. Tarifes

  Sol·liciti fer-se client i l'informarem sobre les despeses aplicables per l'entitat financera als productes d'inversió que li recomanem.

 7. Import mínim

  L'import mínim requerit per tal contractar el nostre assessorament és variable en funció del tipus de productes en què es vulgui invertir. Sol·liciti fer-se client i li direm en quines condicions personalitzades podem assessorar la seva cartera en funció de les seves característiques

 8. Altres serveis i característiques

  • Accés al seu compte per internet. Extractes.
   Se li proporcionaran unes claus que li permetran accedir al seu compte a través d'internet i veure en temps real l'estat de situació consolidat del seu patrimoni i contractar els productes recomanats o els que desitgi.

   També rebrà periòdicament al seu domicili un extracte consolidat en paper de tots els productes que tingui en cartera. A més, cada entitat gestora espanyola li enviarà un extracte propi corresponent als productes que posseeixi d'aquella gestora.

  • Abonament gratuït al butlletí “Anàlisi dels mercats”
   Setmanalment li enviarem aquest butlletí per tal de mantenir-lo informat sobre l'actualitat dels mercats.

  • Ingrés al Club InverConsulting
   Pel sol fet de ser client nostre, al llarg del temps obtindrà punts que podrà bescanviar per regals.

bullet  Quins passos cal seguir per fer-se client i operar amb nosaltres?

 1. Alta com a client

  Ompli el formulari "Fer-me client" d'aquesta pàgina web amb les seves dades i les seves preferències. Abans, però, és recomanable que hagi llegit atentament la secció "Característiques" més amunt.

 2. Documentació d'alta

  Rebrà per correu els contractes i documentació d'alta com a client, que ens haurà de retornar signats i acompanyats per una fotocòpia del seu DNI (o document equivalent si no és espanyol). Els documents que rebrà a casa són els següents:

  • Contracte d'obertura de compte

  • Qüestionari de perfil inversor: a retornar-nos només en cas que a l'omplir el formulari d'alta hagi escollit l'opció "Qüestionari" i no l'opció "Entrevista"

 3. Identificació del seu perfil inversor

  Si en el formulari d'alta ha escollit l'opció "Entrevista", un cop InverConsulting hagi rebut els contractes signats rebrà la trucada d'un assessor per concertar l'entrevista telefònica. En cas d'haver optat per l'opció "Qüestionari", InverConsulting determinarà el seu perfil inversor en base a les seves respostes a les preguntes del qüestionari.

 4. Proposta d'una cartera inicial d'inversió

  Un cop identificat el seu perfil inversor, li enviarem una proposta de cartera d'inversió personalitzada, sobre la qual podrà realitzar les consultes que consideri oportunes i que podrà ser modificada si així ho desitja.

 5. Contractació de la cartera d'inversió

  Un cop vostè doni llum verda a la contractació de la cartera proposada, passarà a contractar la cartera amb Bankinter seguint el procediment explicat més amunt.

 6. Revisió ACTIVA de la cartera d'inversió

  Cada cop que InverConsulting li recomani efectuar algun moviment en la seva cartera, rebrà les recomanacions de compra, venda o traspàs a través del canal escollit.

 7. Realització de les operacions

  La realització de les operacions proposades es durà a terme a través de Bankinter seguint el procediment de contractació explicat més amunt.

En definitiva, gaudirà de tots els avantatges de l'assessorament actiu i independent.

 
 

Assessorament + Contractació.    --->    Fer-me Client    <---

 
 
 
Banca Privada     Productes    Gràfics    Anàlisi    Qui som    Site map    Contactar
pressupost assegurances
solicitar entrevista
club inverconsulting
subscripcio informes