logo inverconsulting         Català    Castellano zona clients
Site map      Contactar
Home Banca Privada Productes financers Gràfics de Borsa Anàlisi dels Mercats Qui som  
Cerca personalitzada

Política de Privadesa

Mitjançant aquest avís, InverConsulting Consultors en Inversions S.L., empresa domiciliada a Barcelona, Bruc, 166 1er 2a (en endavant, "InverConsulting") informa els usuaris (en endavant, "els Usuaris") del site d'assessorament en inversions i finançament, gràfics de borsa, recerca i estratègies opció inversor, opció trader i opció inversor&trader, i seguiment de carteres virtuals, per internet accessible a l'adreça URL www.inverconsulting.com (en endavant, "el Site") sobre la seva política de protecció de dades de caràcter personal (en endavant, "les Dades"), als efectes de preservar i garantir en tot moment la seva intimitat i en estricte compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal ("LLEI DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS"). InverConsulting l'informa que, amb la complimentació del formulari de contacte i del formulari de subscripció per un període de prova de tres setmanes als serveis de Recerca i Estratègies opció Inversor, opció Trader i opció Inversor&Trader, i de la seva acceptació mitjançant el cliqueig del botó "Enviar", les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades als fitxers propietat d'InverConsulting que, als efectes legals oportuns, s'identifica com a responsable de l'esmentat fitxer. Si al final del període de prova l'Usuari desitja contractar els serveis d'InverConsulting, haurà d'enviar per email la confirmació de la subscripció juntament amb altres dades sol.licitades per a dur a terme la subscripció definitiva. Si l'usuari no està interessat en seguir amb la subscripció, a menys que indiqui el contrari, InverConsulting guardarà les seves dades al seu fitxer per a futures comunicacions, sempre que l'usuari hagués donat el seu permís.

InverConsulting informa que la finalitat de la recollida de les esmentades dades és la de poder oferir la darrera informació, articles, comentaris, notícies sobre inversions i finançament. Així mateix, la de poder enviar tota la informació sol.licitada pels usuaris. De la mateixa manera, les dades recollides s'utilitzaran també per a l'enviament de comunicaions comercials de productes i serveis d'InverConsulting a través de l'email. La renúncia a facilitar les esmentades Dades impedirà la realització dels serveis anterioment citats.

InverConsulting no podrà cedir les Dades a cap altra persona física o jurídica, llevat acord previ per escrit per part de l'Usuari.

Així mateix, l'informem de la possibilitat que exerceixi, en els termes establerts a la LLEI DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS, els drets d'accés, rectificació, cancel.lació i oposició de les seves dades de caràcter personal, essent el responsable del fitxer que els tracta la pròpia InverConsulting. Els usuaris podran modificar o esborrar les seves dades personals enviant un missatge a través del nostre formulari de contacte, en el qual hauran d'indicar el seu DNI, nom, cognoms, població, adreça i email. Per a major seguretat, abans de procedir a l'eliminació de les Dades s'enviarà un email de confirmació per tal que sigui respost per part dels usuaris.

InverConsulting li garanteix, en els termes establerts a la LLEI DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS, que tractarà confidencialment les seves dades personals, així com que l'ordinador en el qual s'emmagatzemaran i tractaran les esmentades dades gaudeix de les mesures de seguretat necessàries per a evitar l'accés a les esmentades dades per part de tercers no autoritzats.

Finalment, l'usuari declara que tota la informació que ens subministra per a l'accés a aquest Site i en el curs de la utilització del Site, és vertadera, completa i precisa, i es compromet a mantenir-la actualitzada.

 
Banca Privada     Productes    Gràfics    Anàlisi    Qui som    Site map    Contactar