logo inverconsulting         Català    Castellano zona clients
Site map      Contactar
Home Banca Privada Productes financers Gràfics de Borsa Anàlisi dels Mercats Qui som  

Persona jurídica. Alta com a client (Contracte ACTIU)

Per tal d'esdevenir client d'InverConsulting, ompli el següent formulari. En un termini molt breu rebrà els contractes d'alta com a client i el qüestionari de perfil de client.


IDENTIFICACIÓ DEL CLIENT -------------------------------------------------------------

* Camps obligatoris

 

Raó social*:
Document identificatiu*:
Número document *: (totes les xifres i lletres sense espais)
Data de constitució *: (dd/mm/aaaa)
Nacionalitat*:
 

ADREÇA FISCAL

 

Adreça completa*:
Codi Postal*:
Població*:
Comarca-Província*:
País*:

 

ADREÇA POSTAL (A emplenar només en cas que desitgi rebre el correu a una adreça diferent de l'adreça fiscal)

 

Adreça completa:
Codi Postal:
Població:
Comarca-Província:
País:

 

APODERAT

 

Nom*:
Primer cognom*:
Segon cognom:
Document identificatiu*:
Número document*: (totes les lletres i xifres sense espais)
Nacionalitat*:
Data naixement*: (dd/mm/aaaa)
Sexe*: (M/F)
 
Idioma de relació*:Català
Castellano
English
Français
 
Telèfon 1*:
Horari contacte:
Telèfon 2:
Horari contacte:
E-mail*:
Fax:

ALTRES DADES FISCALS

 

Sector*:
Classe d'inversor*:
Tipus de subjecte fiscal*:

 

 

OPCIONS -------------------------------------------------------------

 

Desitjo que la identificació del meu perfil inversor es faci per mitjà de*: 
Entrevista telefònica
Qüestionari escrit
 

 

Assessorament. Desitjo rebre les recomanacions d'InverConsulting preferentment a través del següent mitjà*: 
E-mail
Telèfon
Fax
Correu ordinari
 

 

Contractació. Desitjo rebre les ordres de compra, venda o traspàs resultants de les recomanacions d’InverConsulting a través del següent mitjà*: 
E-mail
Correu ordinari
No desitjo rebre les ordres preparades. Jo mateix donaré donaré les ordres a través de la plataforma per internet
 

 

 

TRASPÀS -------------------------------------------------------------

 

Desitjo traspassar cap a InverConsulting - Inversis els següents productes que actualment tinc dipositats en altres entitats financeres*: 
Fons d'inversió
Accions
Valors de Renda Fixa
No desitjo traspassar cap producte
Altres:
 
Nota: si ha indicat que desitja traspassar productes, li enviarem juntament amb els contractes un formulari per tal que ens indiqui detalladament de quins productes es tracta, cosa que ens permetrà realitzar les gestions per al traspàs.
 

 

 

IMPORT INICIAL (en euros) -------------------------------------------------------------

 

Indiqui l'import amb què desitja obrir el compte.

Import inicial*:

Si traspassa productes des d'altres entitats, faci una estimació aproximada de l'import dels productes traspassats i afegeixi-hi la quantitat que vulgui aportar en metàl·lic
 
Sobre l’import inicial desitjo invertir els diners amb la següent distribució:
(Deixar en blanc en cas de no tenir una idea determinada i voler decidir-ho posteriorment en funció del nostre assessorament)
 
Fons d’inversió: Euros
Accions i renda fixa: Euros
 

 

 

DADES DE FACTURACIÓ -------------------------------------------------------------

 

Codi del compte corrent on vol domiciliar el pagament dels honoraris d'InverConsulting:

 

Entitat (banc o caixa)*:
Codi de compte corrent*: (Format 0123-4444-55-1234567890)

 

 

COMENTARIS -------------------------------------------------------------

 

Comentaris:
 
   
 
 
 
Banca Privada     Productes    Gràfics    Anàlisi    Qui som    Site map    Contactar