logo inverconsulting         Català    Castellano zona clients
Site map      Contactar
Home Banca Privada Productes financers Gràfics de Borsa Anàlisi dels Mercats Qui som  
Cerca personalitzada

Avís legal

Accés a la Pàgina web

Aquest Avís Legal (en endavant "l'Avís Legal") regula d'ús del servei d'assessorament en inversions i finançament, gràfics de borsa, recerca i estratègies opció inversor, opció trader i opció inversor&trader, i seguiment de carteres virtuals (en endavant "el Servei") que InverConsulting Consultors en Inversions SL (en endavant "InverConsulting") posa a disposició dels usuaris d'Internet a través de l'adreça URL www.inverconsulting.com (en endavant, el "Site"). L'accés al Site està condicionat a la prèvia lectura i acceptació pels Usuaris del present Avís Legal i otorga la condició d'Usuari del mateix (en endavant, "l'Usuari") i suposa l'acceptació plena i sense reserves per part de l'Usuari de tots i cadascun dels punts de l'Avís Legal en la versió publicada per InverConsulting en el moment mateix en què l'Usuari accedeixi al Servei.

Per a la subscripció als serveis d'Inversor, Trader i Inversor&Trader de l'apartat de Recerca i Estratègies i per a contactar amb InverConsulting, l'Usuari ha de proporcionar prèviament a InverConsulting algunes dades de caràcter personal a través dels formularis disposats per a això. Mitjançant la complimentació i l'enviament dels corresponents formularis de subscripció, l'Usuari accepta i autoritza que les seves dades personals siguin objecte de tractament automatitzat per part d'InverConsulting en els termes indicats a la política de privacitat publicada a l'apartat "Privacitat" del Site. InverConsulting es reserva el dret de verificar el compliment de l'Avís Legal per part de l'Usuari mitjançant l'ús de qualsevol dispositiu o tècnica informàtica de seguiment a Internet o de qualsevol altra manera de comprovació de la veracitat de les dades personals, amb la finalitat de verificar el bon ús del Servei per part de l'Usuari.

L'Usuari accepta de manera expressa i sense excepcions que l'accés i la utilització de la pàgina web té lloc sota la seva única i exclusiva responsabilitat.

L'Usuari es compromet a utilitzar el Site i els seus continguts de forma diligent i correcta, de conformitat amb la Llei, les condicions del present Avís Legal i qualsevol altra que conformement a l'indicat anteriorment resultin d'aplicació, els bons costums i l'ordre públic.

Així mateix l'Usuari es compromet a no utilitzar el Site o els serveis que s'hi ofereixen amb finalitats o efectes lesius dels drets o interessos de tercers, o que de qualsevol manera puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar el web site o els serveis o impedir la normal utilitació o gaudi del web site per altres usuaris.

L'Usuari ha d'abstenir-se d'alterar o manipular les mencions de "copyright" i altres dades identificatives dels drets de propietat intel.lectual d'InverConsulting o dels titulars dels continguts incorporats al Site, així com els dispositius tècnics de protecció, les empremtes digitals o qualsevol altre instrument de protecció dels continguts. Queda expressament prohibit que l'Usuari autoritzi a tercers l'ús, total o parcial del Site o que introdueixi o incorpori com una activitat empresarial pròpia els serveis i productes del Site, llevat previ acord amb InverConsulting.

El Servei

El Servei es defineix com tots aquells serveis prestats per InverConsulting a través del Site, i que actualment són els següents: assessorament en inversions i finançament, gràfics de borsa, recerca i estratègies opció inversor, opció trader i opció inversor&trader, i seguiment de carteres virtuals.

També s'inclou la difusió d'articles, estudis, informacions i, en general, qualsevol tipus d'informació de tipus financer (en endavant "els Continguts") subministrats per InverConsulting.

Ús correcte dels Continguts

L'Usuari s'obliga a utilitzar els Continguts de manera correcta i lícita i, en particular, es compromet a abstenir-se de (a) utilitzar els Continguts de manera, amb finalitats i amb efectes contraris a la Llei i la moral; (b) permetre l'accés del públic als Continguts a través de qualsevol modalitat de comunicació pública o privada; (c) suprimir, eludir o manipular el copyright i altres dades identificatives dels drets d'InverConsulting; (d) reproduir, copiar, transformar, modificar o divulgar de qualsevol manera els Continguts obtinguts a través del Servei per a remetre comunicacions a tercers no autoritzats, així com comercialitzar la informació de qualsevol tipus obtinguda a través del Servei.

Tots els cotinguts d'aquest Site (incloent, sense caràcter limitatiu, textos, gràfics, logotips, icones de botons, bases de dades, imatges, arxius de text, àudio, vídeo i software) són propietat o bé d'InverConsulting, o bé d'altres proveïdors de continguts, i estan protegits per les normes nacionals o internacionals de propietat idustrial i intel.lectual. La compilació (entenent-se com a tal la recopilació, ordenació i muntatge) de tot el contingut del web site és propietat exclusiva d'InverConsulting i es troben protegides per les normes nacionals i internacionals de propietat industrial i intel.lectual.

La reproducció, modificació, còpia, ús, distribució, comercialització, comunicació pública o qualsevol altra utilització de la informació continguda al Site (inclosos el propi disseny, configuració i forma d'exposició del web site) que es realitzi sense autorització d'InverConsulting constitueix una infracció de la legislació vigent en matèria de propietat intel.lectual.

Responsabilitat per danys i perjudicis

L'Usuari respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que InverConsulting pugui patir, directament o indirectament, com a conseqüència de l'incompliment de qualsevol de les obligacions derivades de l'Avís Legal o de la Llei en relació amb la utilització del Site.

Utilització del Servei sota l'exclusiva responsabilitat de l'Usuari

L'Usuari és conscient de i accepta voluntàriament que l'ús del Servei i dels Continguts té lloc, en tot cas, sota la seva única i exclusiva responsabilitat. El Servei es basa en fonts considerades com a fiables, encara que InverConsulting no garanteix la veracitat, integritat, exactitud i seguretat d'aquestes fonts.. InverConsulting no es responsabilitza de les conseqüències de l'ús del Servei i no accepta cap responsabilitat derivada dels seus Continguts.

InverConsulting no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament del Servei.

InverConsulting no garanteix tampoc l'absència de virus ni d'altres elements als Contiguts que puguin produir alteracions al seu sistema informàtic (software i hardware) o als documents electrònics i fitxers emmagatzemats al seu sistema informàtic. InverConsulting exclou qualsevol responsabilitat pels danys i pejudicis de tota naturalesa que puguin deure's a la presència de virus o a la presència d'altres elements lesius als Continguts subministrats per InverConsulting que puguin produir alteracions al sistema informàtic de l'Usuari.

InverConsulting identificarà de manera clara aquella informació que suposi la difusió de publicitat.

Privacitat en la utilització del Servei

InverConsulting no garanteix la privacitat i seguretat de la utilització del Servei i, en particular, no garanteix que tercers no autoritzats no puguin tenir coneixement de la classe, condicions, característiques i circumstàncies de l'ús que els Usuaris fan del Servei. InverConsulting exclou tota responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que poguessin deure's al coneixement per part de tercers no autoritzats de l'ús que els Usuaris fan del Servei.

Denegació i retirada de l'accés al Servei

InverConsulting es reserva a la seva discreció el dret a actualitzar els continguts del Site, a eliminar-los, limitar-los i a impedir-hi l'accés, de manera temporal o definitiva.

Si en opinió de l'Usuari, aquest cregués en algun moment, que en el marc dels Serveis del Site es produeixen conductes contràries al que està previst al present Avís Legal, haurà de notificar-ho a InverConsulting mitjançant el nostre formulari de contacte. InverConsulting manifesta que farà tot el possible per a eliminar del Site aquelles manifestacions que poguessin vulnerar algun dret o violar alguna disposició legal a la major brevetat possible quan rebi alguna notificació, degudament justificada i amb identificació del remitent, de l'existència de les esmentades conductes en algun dels Serveis del Site.

Llei aplicable i Jurisdicció

El present Avís Legal, així com qualsevol relació entre l'Usuari i InverConsulting, es regiran per la legislació espanyola.

InverConsulting Consultors en Inversions S.L.
CIF: B63431589
Domicili social: Bruc, 166 1er 2a - 08037 Barcelona
Catalunya
Espanya
Unió Europea

Registre Oficial del Banc d'Espanya
Codi Bancari de Bankinter: 0128
Codi d'Oficina d'InverConsulting dins de Bankinter: 5511
Codi d'Agent Financer d'InverConsulting Consultors en Inversions, S.L.: B63431589

Registre Mercantil de Barcelona
Volum: 36380
Foli: 169
Secció: General
Full: B 287171
Inscripció: 1
Nombre Diari: 903
Assentament: 869
Data: 22/3/2004

URL: www.inverconsulting.com

 
Banca Privada     Productes    Gràfics    Anàlisi    Qui som    Site map    Contactar